ZALEPOVACIE AUTOMATY
ADJUSTABLE CASE SEALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home

3M - MATIC 700R

Základnou charakteristikou automatu 3M-Matic 700R je elektricky nastaviteľná výška zalepovacej hlavy a vzdialenosť bočných prítlakov, ktoré zabezpečujú prísun kartónovej krabice do stredu priestoru pod zalepovacou hlavou. Zariadenie umožňuje kontinuálne balenie krabíc rôznych rozmerov. Na zvýšenie kapacity stroja pri balení rovnakých formátov je možnosť ohraničenia horného stĺpa.

3M-Matic má nastaviteľnú výšku stola v rozmedzí od 610 do 890 mm. Pracovná kapacita je 15 kartónov za minútu.

The basic characteristic of automatic machine 3M-Matic 700R is the electrically adjustable height of adhesive head and the distance of side thrusts, which one serves feeding of cardboard box into the centre of area under the adhesive head. The equipment allows a continual packing of boxes of different dimensions. For increasing of capacity of machine for packing of equal dimensions there is a possibility of limiting of upper colum.

3M-Matic has an adjustable height of stable in range from 610- to -890 mm. The working capacity represnts 15 cartoons per minute.

TECHNICKÉ PARAMETRE - TECHNICAL PARAMETERS

Dĺžka prelepenia Lengths of readhesionŠírka pásky Width of bandNávin lepiacej pásky Winding of adhesive bandVáha kartónu priemer návinu Weight of cartoon (diameter of winding)Rozmery zariadenia Dimensions of equipmentVáha
Weigh
50-70 mm38 mm,
50 mm
(75 mm)
66-990 m39 kg1630 x 780 x 2180195 kg
Elektrické napätie 380 V, 50 Hz
Príkon 240 V
Tlak vzduchu 6 bar
Electrical voltage 380 V, 50 Hz
Power input 240 W
Atmospherical pressure 6 bahr

Rozmery kartónových krabíc pre balenie na automatoch
Dimensions of cartoon boxes for packing on automatic machines

3M-Matic 200 A
3M-Matic 700 A
3M-Matic 700 R