ZALEPOVACIE AUTOMATY
ADJUSTABLE CASE SEALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home

3M - MATIC 200A

Ručne nastavitežný uzatvárací stroj pre viacrozmerné kartónové krabice. Výška lepiacej hlavy AccuGlide II je žahko nastavitežná pomocou ručnej kluky. Zariadenie je vybavené dvoma širokými transportnými pásmy na spodku stola a spolu s dvoma vrchnými prítlačnými valcami zabezpečujú dokonalé uzatvorenie aj pri preplnenom kartóne. Výška pracovnej plochy je nastavitežná v intervale 610-890 mm.

It is a closing machine adjustable manually for multi-dimensioned cartoon boxes. The height of the glueing head AccuGlide II. is easy adjustable by means of a manual crank. The equipment is fitted with two wide transport bands at the bottom of the table and together with the upper thrust cylinders they serve a perfect closing also at the overcharged cartoon. The height of working place is adjustable in the intervale 610 - 890 mm.

TECHNICKÉ PARAMETRE - TECHNICAL PARAMETERS

Dĺžka prelepenia Length of overglueingŠírka pásky Width of bandNávin lepiacej pásky
Winding of glueing band
Váha kartónu Weight of cartoon
50-70 mm50 mm, 75 mm990 m2-39 kg
Rozmery zariadenia
Dimensions of equipment
920 x 780 x 2180 mm
Váha - Weight130 kg
Napätie - Voltage380 V, 50 Hz
Príkon - Power input120 W

3M - MATIC 700A

Baliaci stroj pre zalepovanie vysokých kartónových krabíc s ručným nastavením výšky je vybavený spodnými ale aj vrchnými transportnými pásmy a bočnými prítlačnými kotúčmi, ktoré zabezpečujú exaktné zalepovanie vysokých kartónov. Výška pracovnej plochy je nastavitežná od 610 do 890 mm.

Packing machine for glueing of high cartoon boxes with manual adjustment of height is fitted with lower as well as with upper transportation bands and with side thrust coils, that serve the exact glueing of light cartoons. The height of working place is adjustable from 610 up to 890 mm.

TECHNICKÉ PARAMETRE - TECHNICAL PARAMETERS

Dĺžka prelepenia Length of overglueingŠírka pásky Width of bandNávin lepiacej pásky
Winding of glueing band
Váha kartónu Weight of cartoon
50-70 mm38 mm, 50 mm
(75 mm)
66-990 m39 kg
Rozmery zariadenia
Dimensions of equipment
1020 x 780 x 2180 mm
Váha - Weight160 kg
Napätie - Voltage380 V, 50 Hz
Príkon - Power input240 W