ZALEPOVACIE AUTOMATY
ADJUSTABLE CASE SEALERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home

V oblasti zalepovacích baliacich strojov je spoločnosť ERA-PACK-PLUS výhradným distribútorom výrobkov americkej firmy 3M. V oblasti zalepovacích automatov a poloautomatov ponúka stroje novej generácie, ktoré sú svojou konštrukciou univerzálne, účinné a vysoko produktívne. Všetky typy zalepovacích automatov sú osadené lepiacou hlavou AccuGlide II, ktorá svojou krivkovou stopou zaisťuje, že i ľahké kartóny z vlnitej lepenky sú bezpečne a dokonale zalepené.

3M - MATIC 800AB

Veľkost krabíc
Min.Max.
Šírka
120545
Dĺžka
150760
Výška
120620
Hmotnosť krabice
min. 3 kgmax. 38 kg
Napätie240 V, 50 Hz
Príkon0,24 kW
Tlak vzduchu5 barov pri 28 krabiciach za minútu
Pracovná rýchlosť28 krabíc za minútu
Hmotnosť370 kg
Rýchlost posunu22 m/min.

Pre zalepovanie sa používa vysokovýkonná polypropylénová lepiaca páska SCOTCH 371 HP. Kontaktné lepidlo MOT-MELT je nanášané bez použitia riedidiel, nedochádza preto pri použití pásky ku kontaminácii životného prostredia. Dĺžka návinu lepiacej pásky je 66-990 m. Vyrábajú sa aj špeciálne zalepovacie hlavy s možnosťou použitia lepiacej pásky š írky 75 mm.

In the field of glueing automatic machines the company ERA-PACK-PLUS is the exclusive distributor of products of the USA company 3M. In the field of glueing automatic machines as well as semi-automatic machines offers machines of new generation, which ones are by their construction unique, efficient and highly productive. All types of glueing automatic machines are fitted with adhesive head AccuGlide II, which one secures by its curve of cardboard of corrugated board, that also light cartoons of corrugated boards are safety and completely glueded.

3M - MATIC 800AB

Size of boxes
Min.Max.
Width
120545
Length
150760
Height
120620
Weight of box
min. 3 kgmax. 38 kg
Voltage240 V, 50 Hz
Power input0,24 kW
Atmospheric pressure5 bahr at 28 boxes/minute
Speed of operation28 boxes/minute
Weight370 kg
Speed of slide22 m/min.

For glueing there is used a highduty polypropylene band Scotch 371 HP. The contact glue MOT-MELT is applied without using of solvents. Therefore for using the band there is no contamination of the environment. The length of winding of glueing band is 66-990 m. There are produced also special glueing heads with a possibility of use of a glueing band of width 75 mm.