VIAZACIE AUTOMATY
STRAPPING AUTOMATIC MACHINES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home


SX - 500

SX 500 je vysokorýchlostný viazací automat s elektricky nastaviteľným napínaním viazacej pásky od 2,5 kg do 70 kg. Automatické zavedenie viazacej pásky urýchľuje proces výmeny a zaraďuje zariadenie medzi ekonomicky výhodné.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Rozmery viazacej plochy600 x 500 mm
Kapacita40 cyklov/min.
Rozmery viazaného materiálumin. 110 x 50 mm
max. 600 x 500 mm
Príkon220 V, 50 Hz
Váha165 kg
Výkon800 W
 
 W2127014701670187020702270
 W6008001000120014001600
 Čas cyklov

Period of cycles

1,51,61,71,81,92,0
H2H
1196300
1396500*
1596700
1796900
19961100
21961500

SX 500 is a strapping automatic machine of high velocity with electrically adjustable tension of strapping band from 2,5 to 70 kg. The automatic threading of binding band makes the replacement easier and therefore this machine can belong among the economically advatageous ones.

TECHNICAL PARAMETERS
Dimensions of strapping surface600 x 500 mm
Capacity40 cykl./min.
Dimensions of strapped materialmin. 110 x 50 mm
max. 600 x 500 mm
Power input220 V, 50 Hz
Weight165 kg
Power output800 W