VIAZACIE AUTOMATY
STRAPPING AUTOMATIC MACHINES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home


SP - 575

Viazací automat SP 575 sa vyrába v dvoch modifikáciách so štandartnou a predĺženou veľkosťou stola. Široké uplatnenie nachádza pri viazaní často sa meniacich tvarov a rozmerov viazaného materiálu. Pevnosť previazania je od 5 do 45 kg. Uzatvorenie viazacej pásky sa kontroluje pomocou snímača teploty, ako aj pevnosť previazania je elektronicky kontrolovaná.

ŠTANDARTNÁ VELKOSŤ STOLA
Standard size of table

PREDĹŽENÁ VELKOSŤ STOLA
Prolonged size of table

TECHNICKÉ PARAMETRE
Baliaca rýchlosť1,9 s
Rozmery viazaného materiálumin. 50 mm
Rozmery viazacej pásky7-15,5 mm
Príkon230 V, 50 Hz
Výkon400 W
Rozmery stroja907 x 563 x 756 mm
Váha75 kg

The strapping autiomatic machine SP 575 is produced in two modifications both standard and prolonged size of table It has a large utilisation for binding of material with shapes and dimensions changed often. Strength of strapping is from 5 to 45 kg. Closing of binding band is checked by means of temperature sensing element as well as the strength of binding is checked electronically.

TECHNICAL PARAMETERS
Packing velocity1,9 sec.
Dimensions of strapped materialmin. 50 mm
Dimensions of strapping band7-15,5 mm
Power input230 V, 50 Hz
Power output400 W
Dimensions of machine907 x 563 x 756 mm
Weight75 kg