VIAZACIE AUTOMATY
STRAPPING AUTOMATIC MACHINES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home


ERA-PACK-PLUS, s.r.o., je výhradným distribútorom viazacích automatov japonskej firmy AKEBONO na Slovenskom trhu. Ponuka zahŕňa automaty a poloautomaty pre rôzne typy balenia a viazania rôznych rozmerov a druhov balených materiálov. Spoločnost k automatom zabezpečuje polypropylénové a polyesterové viazacie pásky.

FP - 1/2
VERTIKÁLNY VIAZACÍ AUTOMAT S PRÍTLAKOM

Tento typ viazacieho automatu je vyrábaný výhradne podľa požiadaviek odberateľa. Podľa konkrétnej špecifikácie oblasti použitia sú rozmery a parametre prispôsobené na mieru. Zariadenie je vybavené vrchnou prítlačnou doskou s tlakom 0-400 kg. Minimálna výška balenia je 600 mm s možnosťou použitia polypropylénovej alebo polyesterovej pásky hrúbky 0,8-1,2 mm v intervale š írky 9-16 mm. Napínanie pásky je v rozpätí 0-270 kg.

V rámci tejto kategórie sa vyrábajú automaty FS-C/L, ktoré sú bez prítlaku a možné aj v stolnom prevedení ako aj horizontálne baliace automaty typu
FH-P/G
.

 

ERA-PACK-PLUS, s.r.o. is an exclusive distributor of strapping automatic machines of AKEBONO - a Japanese company at the Slovak market. The offer includes automatic machines as well as semi-automatic machines for different types of packing and strapping of different sizes and kinds of materials to be packed. The company provides the automatic machines with polypropylene and polyester binding bands.

FP - 1/2
VERTICAL STRAPPING AUTOMATIC MACHINE WITH PRESS

This type of strapping automatic machine is produced exclusively according to the requirements of customer. Due to a concrete specification of the field of application both dimensions and parameters are adaptable. The equipment is fitted with an upper thrust plate with pressure 0-400 kg. Min. height of packing is 600 mm with possibility of using either a polypropylene or a polyester band of thickness 0,8 - 1,2 mm in interval of width 9-16 mm. The tension of band is in range of 0-270 kg.

In this category there are produced automatic machines FS - C/L, that are without press and possibilityof table execution and a horizontal packing automatic machine FH - P/G too.