RUČNÉ VIAZACIE STROJE
MANUAL STRAPPING MACHINES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home


RUČNÝ PÁSKOVAČ PP 10, PP 12, PP 16

Ručný páskovač slúži k páskovaniu kartónov, voľne uložených výrobkov a tovaru na paletách. Na previazanie tovaru sa používajú polypropylénové pásky. Spájanie je prevedené ocelovou sponou. Pevnosť spoja pre pásku šírky 10 mm je minimálne 35 kg. So šírkou pásky sa zvyšuje aj pevnosť spojov. Ručné páskovače sa svojou jednoduchou obsluhou a spolahlivosťou používajú v malosériovej aj veľkosériovej výrobe.

K dosiahnutiu vysokopevných viazaní sa dodávajú bezsponové páskovače na páskovanie ocelovými páskami valcovanými za studena BO 51. Ocelové pásky sú hrúbky 0,5 mm a šírky 13-20 mm s pevnosťou spoja od 2700 do 4600 N.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Hmotnosť2,95 kg
Dĺžka370 mm
Šírka215 mm
Výška160 mm
Polypropylénová viazacia páska10 mm, 12 mm, 16 mm

MANUAL STRAPPING MACHINES PP 10, PP 12, PP 16

The manual strapping machines are applied for banding of cartoons, products positioned freely and of goods on pallets. For banding of goods there are used polypropylene bands. The connection is made by means of metal clip. The strength of connection for band of width 10 mm. is min. 35 kg. The width of bands encreases also the strength of connections. The manual strapping machines due to their simple maintenance and reliability are used in small-lot production as well as in large lot production.

For reaching of high tensile adhesions there are supplied strapping machines without clips for banding by steel bands by cold rolling BO 51. The steel bands are of thickness 0,5 mm and of width 13 - 20 mm with strength of connection from 2700 up to 4600 N.

TECHNICAL PARAMETERS
Weight2,95 kg
Length370 mm
Width215 mm
Height160 mm
Polypropylene strapping band10 mm, 12 mm, 16 mm