PRÍSLUŠENSTVO K BALIACIM AUTOMATOM
ACCESORIES TO PACKING AUTOMATIC MACHINE

 
 
 
 
Home

Baliace automaty 3M sú v plnej miere zabudovateľné do plne automatizovaných baliacich liniek. K baliacim strojom sa podľa požiadaviek dodávajú v rámci príslušenstva valčekové dopravníky rôznych tvarov ako priame, rádiusové rôznych uhlov s priamym alebo nepriamym pohonom.

 

The packing automatic machines 3M are fully able for building-in into fully automatized packing lines. The packing machines are fitted according to repairements due to accessories with roller conveyers of different shapes as direct, radius of different angles with direct or undirect drive.