ODVÍJAČ VIAZACEJ PÁSKY
DECOILER OF STRAPPING BAND

 
 
 
 
 
Home


Pre ručné viazanie sa k viazacím páskam dodávajú aj odvíjače pre polypropylénové a polyesterové pásky OP-1 a OP-6.

For manual strapping there are with the strapping bands supplied also decoilers for polypropylene and polyester bands OP-1 and OP-6.

TECHNICKÉ PARAMETRE - TECHNICAL PARAMETERS
Typ
Type
Šírka pásky
Width of band
Vnútorný priemer návinu
Inner diameter of winding
OP-110 mm62 mm
OP-612, 16 mm200-405 mm
 

VIAZACIE SPONY
K ručným viazacím páskovačom je v ponuke zahrnutý sortiment kovových a plastových viazacích spôn pre rôzne šírky a hrúbky viazacích pások.

 

(METAL SEALS)
The proposal includes also an assortment of metal and plastic wiring cramps for different widths and thicknesses of wiring bands for strapping machines of manual wiring.