OBALOVÉ MATERIÁLY
PACKING MATERIALS

 
 

Pri ručnom balení sa k rôznym šírkam STRECH fólie dodávajú držiaky na odvíjanie fólie v plastovom a kovovom prevedení.

Spoločnost ERA-PACK-PLUS vo svojej ponuke zahŕňa ďalší sortiment baliaceho materiálu:

bublinková fólia
agrofólia
teplom zmrštitelná fólia

 

For manual wrapping there are delivered for different widths of STRECH foils handles for winding off the foil in plastic and metal execution.

Company ERA-PACK-PLUS in his offer includes some another assortment of wrapping material:

air pocket foil
agrofoil
shrink foil