MASKOVACIE LEPIACE PÁSKY
MASKING ADHESIVE TAPES

 
Svoje uplatnenie nachádzajú v širokej oblasti priemyslu a podľa skúseností ich použitím možno dosiahnuť významné zvýšenie efektívnosti, zníženie nákladov a otvára možnosti použitia nových moderných technológií. Sú použitelné pre normálne podmienky pre vysoké a veľmi vysoké teploty, vrátane pások pre extrémne podmienky.

They have a range utilisation in the entire industry. Due to practise, by their application it is possible to achieve a significant increasing of efficiency, decreasing of costs and it opens the possibilities of using new modern technologies. They are usable for normal conditions as well as bands for high and very high temperatures, including bands for extreme conditions.

Číslo výrobkuPapierový nosičLepidloHrúbka (mm)FarbaOdolnosť brúsenia za mokraOdolnosť voči rozpúštadlámPrilnavosť k oceli (N/100mm)Pevnosť v ťahu (N/100mm)Zmena dĺžky
2321Ľahko zdrsnenýModif. kaučukové0,12SvetložltáStrednáStredná233508%
2364Ľahko zdrsnenýModif. kaučukové0,15SvetložltáDobráDobrá4447011%
2836Ľahko zdrsnenýModif. kaučukové0,17SvetložltáDobráDobrá4448013%
 
No. of productPaper carrierAdhesiveWidth
(mm)
ColourWet grinding resistanceSolvent resistanceIron adherence (N/100mm)Tensile strength (N/100mm)Change in length
2321lightly roughedmodif. rubber0,12light yellowaverageaverage233508%
2364lightly roughedmodif. rubber0,15light yellowgoodgood4447011%
2836lightly roughedmodif. rubber0,17light yellowgoodgood4448013%

ŠPECIÁLNE LEPIACE PÁSKY Scotch™

ScotchBrand 425hliníková páska s vrstvou akrylátového lepidla je dobrým vodičom tepla a má vynikajúce pevnostné vlastnosti.
Scotch™ Brand 1430zabezpečuje tepelnú izoláciu a chráni proti vlhkosti. Unikátnu zadnú stranu tvorí netkaný materiál a hliníková fólia. Prilnavosť akrylátovej lepiacej vrstvy je vysoká a časovo stála.
Scotch™ Brand 421je tvárna, odolná chemickým vplyvom a vlhkosti, neprepúšta röntgenové lúče. Vedie elektrický prúd, čo ulahčuje chemické postupy pri galvanizácii.

SPECIAL ADHESIVE TAPES Scotch™

ScotchBrand 425Al band with layer of acrylate adhesive is a good heat conductor and it has excellent tensile characteristics
Scotch™ Brand 1430serves thermal insulation and gives protection against moisture. The unique rear side is formed by untissued material and aluminium foil. Adhesion of acrylate adhesive layer is high and timely stable.
Scotch™ Brand 421is shapeable, resistant against chemical improvements and it is moisture proof, it does not transmit X-rays. It conducts electrical current, that makes easier chemical processes for galvanisation.
V ponuke spoločnosti ERA-PACK-PLUS sú:

plastické pásky
obojstranné penové lepiace pásky
transferové lepiace pásky
spojovacie systémy
systémy lepenia Hol MeeL (tavné lepidlá)
The proposal of company ERA-PACK-PLUS includes:
plastic bands
both-side foam adhesive bands
transfer adhesive bands
connecting systems
systems of adhesive bonding Hol MeeL (fusion adhesion)
 

Home