LEPIACE PÁSKY
ADHESIVE TAPES

 
 
Home

V oblasti lepiacich pások spoločnosť ERA-PACK-PLUS ponúka plný sortiment divízie lepiacich pások nadnárodnej firmy 3M. Distribúcia zahŕňa najrôznejšie lepiace pásky, lepidlá, fixačné a podkladové materiály.

 

In the field of adhesive tapes ERA-PACK-PLUS offers an entire assortment of adhesive bands of supra-national company 3M. The distribution includes the most different adhesive tapes, adhesives, fixing and undercoat materials.