BALIACE STROJE NA OVÍJANIE PALIET
PACKING MACHINES FOR WRAPPING OF PALLETS
 
 
 
 
 
 
 
 
Ku všetkým typom baliacich strojov sa v rámci príslušenstva poskytujú mechanické valčekové trate
s elektrickým pohonom alebo bez pohonu.
 
 
Each type of packing machines is fitted with accessories like mechanical rollways with electrical drive
or without it.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home

ERA-PACK-PLUS v tejto oblasti baliacej techniky ponúka široký sortiment baliacich zariadení na ovíjanie tovaru uloženého na palete do STRECH fólie. Tento spôsob balenia zabezpečuje dokonalú fixáciu a ochranu tovaru pred poškodením.
Zariadenia svojou konštrukciou umožňujú zaradenie do liniek s vysokou kapacitou balenia. Univerzálnosť baliacich zariadení je zabezpečená:

mechanickým alebo elektrickým predpätím (prestrech)
orientačným zastavením točny
čidlom na kontrolu výsky paliet
pomalým rozbehom točny
vodorovným držiakom prikrývacej (krycej) fólie
s nájazdovou rampou

TYP
FS-Xručný zdvih fólie
FS-Mmotorový zdvih fólie
FS-MPmotorový zdvih fólie + prítlačná doska nestabilného tovaru
FS-Aautomatické ovládanie
FS-APautomatické ovládanie + prítlačná doska
FS-ALpočítačom riadený zabudovateľný do linky
 
TECHNICKÉ PARAMETRE
Priemer otočného stola1 500 mm
Výška balenia2 100 mm
Max. zaťaženie palety1 200 kg
Pripojenie na sieť3x380 V, 50 Hz
Výkon750 W
Hmotnosťcca 350 kg

ERA-PACK-PLUS in the field of packing technique can offer a wide assortment of packing equipments for wrapping up goods, positioned on pallets into STRECH foil. This way of packing ensures a perfect fixation and protection of goodsagainst damage.
The equipments by their construction allow to arrange them into lines with high packing capacity. The multi-purposefulness of wrapping machines is secured by:

mechanical or electrical bias
orientated stopping of turntable
sensor for control of height of pallets
vertical handle of foil
spacer

TYPE
FS-Xmanual lifting of foil
FS-Mlifting of foil by engine
FS-MPlifting of foil by engine + pushing plate of unstable shape
FS-Aautomatic control
FS-APautomatic control + pushing plate
FS-ALcomputer controlled for building-in into line
 
TECHNICAL PARAMETERS
Diameter of rotating table1 500 mm
Height of wrapping2 100 mm
Max. loading of pallet1 200 kg
Connection to the network3x380 V, 50 Hz
Power output750 W
Weightapprox.350 kg