OZNAM

Spoločnosť ERA-PACK-PLUS, spol. s r. o.
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015
o verejnom obstarávaní zverejňuje
Zápis o vykonaní prieskumu trhu.

 

Zápis o vykonaní prieskumu trhu (.doc, 25kB)